Vad kostar det att fälla ett träd?

 
 
Jag får ofta frågan “vad kostar det att fälla ett träd” och det går ej att veta vad ett träd kostar att ta ned innan jag har varit på plats och sett hur det ser ut. Det är sällan det är “bara ett vanligt träd”.
Jag har fällt träd från 2000 kr till träd som kostat 50.000 kr.
— Linus
 
 

I en serie med inlägg beskriver jag vad som styr priset och olika scenarion när det gäller att fälla träd:

  1. Vad kostar det att fälla ett träd (detta inlägg)

  2. Ett av de värre träden - fälla ett gammalt träd →

  3. kommer snart…

 
 
Pris på att fälla träd - Slottskogen Linus Örström
Så vad är det då som gör dessa pris skillnader?

Det finns många olika faktorer som spelar in för att räkna på kostnaden:

  • Trädstorlek - är en stor faktor.

  • Vilket skick trädet är i - är det sjukt innebär det större risk.

  • Omgivning - vilka risker det finns. Elledningar, byggnader etc.

  • Avstånd till objekt.

  • Bortforsling och städning.


Det första jag tittar på är hur stort trädet är. Om det är ett träd som har en stam diameter på 10 cm och är runt 6-8 meter högt - Ja då tar det 5 minuter att ta ned det trädet så då kan kostnaden bero på hur långt jag behöver åka för att ta ned trädet och även om det skall köras bort och städas rent.

Hade det istället varit ett "normalstort" träd (25 meter högt med stamdiameter på ca 30-40 cm) - blir frågan om det går att fälla och om det finns något inom trädets räckvidd som kan gå sönder eller bli skadat.


Står trädet mitt i skogen finns det fler möjligheter att fälla åt olika håll. I mitt exempel har vi ett träd som 4 meter från ett hus och allt skall forslas bort. Då får vi titta på hur nära vi kan komma trädet när trädet är fällt med våra vagnar/maskiner. Vägen slutar 50 meter bort och trädet är på baksidan av huset och den enda ingången till trädet är genom en smal grind. Vilket då betyder att vi behöver bära alla delar som stam och grenar förhand genom grindhålet som är 50 meter bort.

Nästa sak vi tittar på är om det finns elledningar som trädet kan förstöra när det fälls. Då behöver det tas en kontakt med nätleverantören som ansvarar för ledningar för att göra en bedömning.

Det sista vi tittar på när det gäller trädet är markförhållanden om trädet står i en väldigt kraftigt lutande backe mot ett hus och trädet behöver fällas längs med backen vilket kan riskera att det kan rulla och stutsa in i det närliggande huset.
Då behöver vi spänna säkerhetslinor för att förhindra trädet från att rotera eller glida ned för backen innan vi fäller.

Dessa faktorer har lett till att detta träd behöver flera timmar för att tas ned och forslas bort på ett säkert sätt med flera personer inblandade.

 
 

Det enklaste sättet att få reda på priset på just ditt träd är att begära en offert.
Här kan du begära offert:Linus Örström